ARXIU GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Fes la teva cerca

Utilitza l'eina de recerca per trobar el document que busques

EL SERVEI D’ARXIUS I GESTIÓ DE DOCUMENTS

El Servei d’Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona té assignades les competències legals establertes en matèria d’arxius i gestió documental que li corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Els seus objectius generals són:

  • Facilitar l’accés a la informació dels documents de la Diputació.
  • Organitzar, conservar i fer accessible la documentació que custodia.
  • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
  • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.

objectiu01 Gestió Documental

La seva finalitat principal és l’organització, gestió i control dels documents, des del moment en què són rebuts o generats per la Diputació fins que són arxivats definitivament, per tal de fer-los accessibles als ciutadans i a l’administració. Assessora i forma el personal de les unitats administratives en l’organització dels arxius de gestió.

objectiu02 Arxiu General

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l’actualitat i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre els s. XI i XXI i ocupa més de 3 quilòmetres lineals de prestatgeria.

objectiu03 Assistència i cooperació tècnica als ajuntaments en matèria d’arxius i gestió de documents i informació

Coopera i assisteix tècnicament als ajuntaments en l’organització dels arxius de gestió i administratius dels municipis de menys de 10.000 habitants i els ofereix eines i directrius per a la definició, establiment i manteniment del Sistema de Gestió Documental. Una aplicació en l’àmbit de la gestió de documents i de la informació és el programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) que la Diputació va començar a desenvolupar a finals del 2006.

objectiu01 Arxiu Històric

Acull i gestiona els documents que, prèvia avaluació i selecció, han estat conservats per tal de deixar constància i testimoni de l’actuació de la Diputació i els seus organismes autònoms i relacionats. Abasta cronològicament el període comprès entre 1009 i el segle XX.

A més del fons generat per la Diputació (1822-s. XX), compta amb altres fons històrics més antics que hi van arribar quan la institució en va assumir la competència, com és el cas de l’Hospital de Santa Caterina (1009-1855) i de l’antic Hospici Provincial (s. XIV-1855). Altres fons remarcables són el Govern Civil (1772-1935), la Comissaria Delegada de la Generalitat a Girona (1931–1939) o la Junta Provincial del Cens Electoral de Girona (1890-1977).

objectiu01 Arxiu Administratiu

Acull i gestiona els documents que provenen de les oficines corporatives i que, atesa la seva vigència, són d’utilitat directa tant per a la Diputació com per garantir els drets de la ciutadania. Abasta el període cronològic comprès entre 1950 i el moment actual.

objectiu01 Biblioteca – Hemeroteca auxiliar de l’Arxiu General

Conté obres de referència històrica i de les comarques gironines, publicacions de la Diputació, publicacions subvencionades per la Diputació i altres d’interès.

objectiu02 Organització i gestió de fons: classificació, descripció i instal·lació de documents.

icon-docu Accés als documents:

  • Consulta i informació presencial, telefònica, per correu postal o electrònic i en línia a través del web de la Diputació.
  • Reproducció de documents.
  • Orientació especialitzada en la recerca de documentació dels fons de l’Arxiu General de la Diputació i d’altres arxius en l’àmbit de les comarques gironines, a més d’informació bibliogràfica.

icon-protect Conservació i protecció del patrimoni documental: col·laboració amb altres administracions i/o particulars en la protecció i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.

icon Difusió: organització i col·laboració en activitats de difusió sobre arxius i documentació: publicacions, conferències, exposicions, jornades, visites guiades a la Diputació de Girona i als seus arxius, etc

formacio Formació: cursos, jornades, pràctiques per a estudiants universitaris, etc.

icon Assistència i cooperació als ajuntaments en la implantació de Sistemes de Gestió Documental als ajuntaments i organització d’arxius administratius i de gestió als ajuntaments de menys de 10.000 habitants (prova pilot, en projecte)

icon-pc Programa ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local): servei de consulta a través d’Internet, publicació i arxiu de seguretat de les actes dels plens i de les juntes de govern local dels ajuntaments i altres ens locals.

> Ubicació

L’Arxiu General de la Diputació de Girona es troba físicament en dos emplaçaments separats per tan sols uns escassos 200 metres: a la Pujada de Sant Martí 5, al Palau de la Diputació, per la documentació més contemporània, i a la Plaça de Sant Josep 1, a l’antic Convent de Sant Josep, pels fons històrics.

punt-contacteARXIU ADMINISTRATIU
Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona (Gironès)
+34 972 18 48 40
arxiu@ddgi.cat

Horari
Dilluns – divendres de 8 a 15h

punt-contacteARXIU HISTÒRIC
Plaça Sant Josep, 1
17004 Girona (Gironès)
+34 972 48 39 33
arxiu@ddgi.cat

Horari d’hivern (1 d’octubre a 31 de maig)
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 15h
Dimarts i dijous, de 9 a 17h

Horari d’estiu (1 de juny a 30 de setembre)
Dilluns – divendres de 8 a 14:45h

 

Posa't en contacte amb nosaltres omplint el formulari

Nom*

Email*

Assumpte

Indiqui els motius de la seva consulta

Les dades personals facilitades seran incloses en el fitxer denominat Usuaris de l’Arxiu General creat per la Diputació de Girona per a la gestió dels usuaris de l’Arxiu General, dels serveis que ofereix i informació. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació de les dades tot adreçant-se a Diputació de Girona, Pujada de Sant Martí, núm. 5. 17004 Girona o a arxiu@ddgi.cat.


Diputació de Girona | Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088
iglésiesassociats | Avís legal